1. 2016 m. rugsėjo 2 – 9 d.d. yra nemokamo skolų perlaikymo savaitė (išskyrus ketvirtakursius, t.y. 13 metų grupes, jiems nemokamo laikymo savaitė buvo suteikta po sesijos).
  2. Per nemokamo perlaikymo savaitę išlaikiusiųjų pavardes įrašykite į VIENĄ žiniaraštį. Nesiųskite keleto. Primenu, būtinai pateikite ir pasirašytą „popierinį“ variantą Dalei Neverbickaitei.
  3. Iki rugsėjo 6 d. privalote pateikti studentų, turinčių akademines skolas, priėmimo laiką (nurodykite 2 datas, pradedant rugsėjo 12 d ir baigiant spalio 14 d. ). Informaciją siųskite  Studijų skyriaus specialistei Alinai Stakėnienei.
  4. Akademinę skolą studentas gali laikyti tik pateikęs skolos lapelį, kuriame nurodytas galiojimo laikas ir skolos laikymo įmokos suma. Būtinai įrašykite kiekvieno skolos laikymo rezultatą. Jei yra neatliktų laboratorinių ar praktinių darbų, skolų lapelyje įrašykite atliktinų darbų skaičių