Su džiaugsmu pristatome Elektronikos ir informatikos fakulteto naująją Studentų atstovybės komandą:

  • Pirmininkas Tomas Gasiūnas (IS21B);
  • Socialinių ir akademinių reikalų koordinatorius Mažvydas Bernotas (PI22E);
  • Žmogiškųjų išteklių koordinatorius Julius Dalgeda (KS22A);
  • Komunikacijos koordinatorius Danielius Komaiško (IS22B);
  • Administratorius Lukas Jurgutis (PI22B).

Gruodžio 1 d. įvyko Fakulteto Studentų atstovybės susitikimas su Fakulteto administracija, kurio metu studentai pristatė numatomus ateities darbus, o administracijos nariai, palaikydami studentų iniciatyvas, pažadėjo jiems visokeriopai padėti.

Linkime šiam šauniam penketukui energijos atstovaujant Fakulteto studentų interesus bei entuziazmo stiprinant viso Fakulteto akademinę bendruomenę.