Šių metų gegužės 20-25 dienomis fakulteto dekanas lankėsi Prištinos (Kosovo respublika) Technologijų ir verslo universitete (University of Bussines and Technology). Tai privatus universitetas, turintis virš 7000 studentų ir apie 700 darbuotojų bei dėstytojų. Šio universiteto studijų programos yra giminingos Elektronikos ir informatikos fakulteto studijų programoms ir nors Kosovo respublika nėra Europos Sąjungos dalis, tačiau aukštojo mokslo sistema yra gimininga, tai sukuria palankias sąlygas tarpinstituciniam bendradarbiavimui.

Vizito metu vyko susitikimai su universiteto rektoriumi, prorektoriumi mokslo plėtrai, Informatikos katedros vedėju bei dėstytojais. Susitikimuose grynintos bendradarbiavimo gairės: studijų ir mokslo srityse, dėstytojų ir studentų mainų programose bei pritarta dalyvauti bendrose konferencijose. Universitetas patraukė dėmesį gana turininga materialia baze: auditorijomis, laboratorijomis, bibliotekos ištekliais bei įranga. Nutarta, jog Prištinos Technologijų ir verslo universitetas yra svarbi institucija, su kuria Vilniaus kolegija tęs bendradarbiavimą.