Bendžaminas Franklinas yra pasakęs, kad investicijos į žinias moka geriausias palūkanas. Ši žymaus JAV politiko pozicija atitinka Vilniaus kolegijos Elektronikos ir informatikos fakulteto strategiją, gerinti aukštojo mokslo kokybę ir ugdyti rinkos profesionalus! Tuo tikslu, šių metų balandžio 10 d. fakulteto Partnerystės ir projektų skyriaus vedėjos Elizos Norkuvienės iniciatyva, buvo organizuotas perspektyvus susitikimas su Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros (MITA) direktoriumi Kęstučiu Šetkumi ir Visuotinės dotacijos skyriaus vedėju Mantu Biekša.

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros veiklos spektras labai platus, nuo nacionalinių ir tarptautinių taikomųjų mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų programų administravimo, lyg konkursinio šių programų projektų finansavimo. Verta paminėti, kad MITA teikia paslaugas verslo, mokslo, pramonės ir viešojo sektoriaus atstovams, kurie domisi tarptautinės partnerystės galimybėmis ir nacionaline parama mokslinių tyrimų, technologijų ir inovacijų projektams. Diskusijos metu išgirstos aukštojo mokslo taikomųjų tyrimų perspektyvos, atrastos gairės leisiančios vystyti tarpinstitucinį bendradarbiavimą.

Elektronikos ir informatikos fakulteto bendruomenė dėkoja Agentūros atstovams už produktyvų susitikimą, o taip pat tariame ačiū Vilniaus kolegijos Direktoriaus pavaduotojai mokslui ir partnerystei dr. Nijolei Zinkevičienei ir Mokslo skyriaus vedėjai dr. Erikai Kubilienei už fakulteto idėjų ir iniciatyvų palaikymą!