2021 m. konkurso eiti dėstytojo pareigas etapai

1 etapas. Pretendentų į dėstytojų pareigas vieši pranešimai katedros seminare Elektronikos ir informatikos fakultete.

Katedra Data Valanda Auditorija
Informacinių sistemų katedra 2021-06-02 d. 15.00 val. Nuotoliniu būdu, naudojant Microsoft Teams įrankį

Pastaba: Pretendentas į dėstytojo pareigas katedros seminare turi perskaityti viešą, ne ilgesnį kaip 10 minučių trukmės, pranešimą apie savo mokslinės, akademinės, praktinės veiklos rezultatus.

2 etapas. Fakulteto konkurso ir atestacijos komisijos posėdis Elektronikos ir informatikos fakultete.

Data Valanda Auditorija
2021-06-10 d. 10.00 val. Nuotoliniu būdu, naudojant Microsoft Teams įrankį

Pastaba: Pretendentų į dėstytojo pareigas dalyvavimas posėdyje privalomas.

 

Fakulteto konkurso ir atestacijos komisijos pirmininkas Romanas Tumasonis