Š. m. gruodžio 5 – 7 d. Elektronikos ir informatikos fakulteto Elektronikos katedros vedėjas, docentas dr. Antoni Kozič, katedros nariai: docentas dr. Andžej Lučun ir lektorius Paulius Šakalys atliko stažuotę Rygos technikos universitete (RTU) Elektronikos ir telekomunikacijos fakultete (Ryga Technical University Faculty of Electronics and Telecommunications). RTU – tai viena didžiausių ir geriausių Latvijos taikomųjų mokslų aukštųjų mokyklų.

Stažuotės metu susipažinta su Elektronikos studijų programa, susitikta su studijų programos vadovais, aplankytos universitete veikiančios laboratorijos ir mokslo centrai. Pokalbio su fakulteto dekanu Prof. Dr. sc. ing. Jurgis Poriņš metu aptarti bendrieji darbo ir partnerystės ryšiai su mokslo centrais. Fakulteto atstovų komanda dalyvavo paskaitose ir praktiniuose užsiėmimuose, kur pagrindinį dėmesį skyrė šiuolaikiniams dėstymo metodams. Diskusijų metu ypatingas dėmesys buvo skiriamas projektinių darbų organizavimui, aptariant bendradarbiavimo galimybes tarp fakultetų.

 

Dr. Antoni Kozič
Dr. Andžej Lučun
Paulius Šakalys