Mokslinė veikla

Liutvinavicius M., Zubova J., Sakalauskas V. Behavioural Economics Approach: Using Investors Sentiment Indicator for Financial Markets Forecasting. Baltic Journal of Modern Computing, Vol. 5 (2017), No. 3, 275-294.

Zubova J., Kurasova O., Liutvinavičius M. (2017). Dimensionality reduction for financial data visualization. Informacinė visuomenė ir universitetinės studijos (IVUS 2017). Konferencijos pranešimų medžiaga. ISSN 2029‐249X.

Kubilinskiene, S.; Dagiene, V.; Kurilovas, E.; Zilinskiene, I. (2016). Empirical Study on Robotics Application in Lithuanian Schools. International Journal of Engineering Education (pateikta, recenzuojama).

Jasute, E.; Kubilinskiene, S.; Juskeviciene, A.; Kurilovas, E. (2016). Personalised Learning Methods and Activities for Computer Engineering Education. International Journal of Engineering Education.

Zubova J., Kurasova O., Liutvinavičius M. Dimensionality reduction methods: the comparison of speed and accuracy. Information Technology and Control [In press], (žurnalas turi cituojamumo rodiklį Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazėje, IF 2016: 0.475).

Kurilovas, E.; Vinogradova, I.; Kubilinskiene, S. (2016). New MCEQLS Fuzzy AHP Methodology for Evaluating Learning Repositories: a Tool for Technological Development of Economy. Technological and Economic Development of Economy, Vol. 22 (1), 2016, pp. 142–155. ISSN 2029-4913.

Liutvinavičius M., Zubova J., Sakalauskas (2016). Finansų rinkų prognozavimas remiantis investuotojų nuotaikų indikatoriumi. Informacinės technologijos, 2016 m. balandžio 28 d., Kaunas, Lietuva: Vytauto Didžiojo universitetas. ISSN 2029-249X. p. 17-22.

Zubova J., Liutvinavičius M., Kurasova O. (2016). Parallel Computing for Dimensionality Reduction. Information and Software Technologies. Proceedings of 22nd International Conference, ICIST 2016. Communications in Computer and Information Science (639), Springer, ISBN: 9783319462530. p. 230-241.

Liutvinavičius M., Zubova J., Sakalauskas (2016). Financial crisis prediction: behavioural finance approach for stock market forecasting. Fourth International Symposium in Computational Economics and Finance [Symposium Proceedings], Paris, France, April 14-16, 2016.

Zubova J.,  Kurasova O., Medvedev V. (2015). Visual Analytics for Big Data. 7th International Workshop on Data Analysis Methods for Software Systems [abstracts book], Druskininkai, Lithuania, December 3-5, 2015.  ISBN: 9789986680581. p. 53-54.

Liogys, M., Gžegoževskis, M. (2016). Krovinių gabenamų sausumos transportu išdėstymo kėbule optimizavimas. Mokslo taikomųjų tyrimų įtaka šiuolaikinių studijų kokybei. 2016, nr. 9, p. 38-43, ISSN 2029-2279.

Kubilinskiene, S., Jasutė, E. (2015). Classification Model of Constructionist Learning. Informacijos mokslai. 2015, t. 73, p. 34, ISSN 1392-0561.

Jaras, M., Liogys, M., Masevičiūtė, A., Sarnauskas, V. (2015). Krovinių išdėstymo transporto priemonės kėbule optimizavimas. Mokslo taikomųjų tyrimų įtaka šiuolaikinių studijų kokybei. 2015, nr. 8, p. 48-55, ISSN 2029-2279.

Zubova J., Kurasova O. (2015). Didelių duomenų vizualizavimo metodai ir įrankiai. Informacijos mokslai 73: 113–126. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-0561.

Kurilovas, E.; Juskeviciene, A.; Kubilinskiene, S.; Serikoviene, S. (2014). Several Semantic Web Approaches to Improving the Adaptation Quality of Virtual Learning Environments. Journal of Universal Computer Science, Vol. 20 (10), 2014, pp. 1418–1432.

Kurilovas, E.; Kubilinskiene, S.; Dagiene, V. (2014). Web 3.0 – Based Personalisation of Learning Objects in Virtual Learning Environments. Computers in Human Behavior. Vol. 30, 2014, pp. 654–662. ISSN: 0747-5632.

Zubova J., Kurasova O. (2014). Multi-level method for big data visualization. 8th International Workshop on Data Analysis Methods for Software Systems [abstracts book], Druskininkai, Lithuania, December 1-3, 2016.  ISBN 9789986680611. p. 70.

Ignatova, N.; Kubilinskienė, S. (2014). ICT-based Learning Personalization Affordance based on the ITEC project Experience in Lithuania. In: Proceedings of the 3rd International Constructionism Conference 2014.

Zubova J.,  Kurasova O. (2014). Challenges of big data visualization. 6th International Workshop on Data Analysis Methods for Software Systems [abstracts book], Druskininkai, Lithuania, December 4-6, 2014.  ISBN 9789986680505. p. 59.

Dolgopolovas, V., Savulionienė, L., Dagienė, V. Enhancing Students’ Motivation in the Inverted CS2 Course: a Case Study, DOI: 10.13140/2.1.3086.7841 Conference: International conference on e-learning: e-Learning’14, At San Cristobal de La Laguna, Spain, 2014.

Liogys, M., Žilinskas, A. (2014). On Multi-Objective Optimization Heuristics for Nurse Rostering Problem. Baltic Journal of Modern Computing (2), ISSN 2255-8950 (online).

Kurilovas, E.; Kubilinskiene, S.; Dagiene, V. (2013). Personalised Learning Approach: Learning Objects and Learning Environments. In: Proceedings of the 6 th World Summit on the Knowledge Society (WSKS 2013), Aveiro, Portugal, June 19–21, 2013. In: M.D. Lytras et al. (Eds.): WSKS 2013, Communications in Computer and Information Science (CCIS) 111, Springer, Heidelberg

Dagiene V., Jevsikova T., Kubilinskiene S. (2013). An Integration of Methodological Resources into Learning Object Metadata Repository. Informatica, Vol.24, No.1, 2013, p. 13–34. ISSN 0868-4952.

 

Projektinė veikla

Partnerships to Ensure Risk Management in Practice, Erasmus+ KA2 projektas, 2015-2017. Dalyviai: Mindaugas Liogys, Jolanta Mačėnienė, studentai.

Mokymasis visą gyvenimą programos (LLP) Erasmus paprogramės intensyvus projektas „Deploying IT Infrastructure Solutions“ IP DITS 2014. Dalyviai: Dainius Savulionis, Mindaugas Liogys, programų sistemų studijų programos studentai.

Mokymasis visą gyvenimą programos (LLP) Erasmus paprogramės intensyvus projektas „Programming Mobile Applications for Android System“ IP PROMAND 2013-2014. Dalyviai: Andrejus Belovas, Ramūnas Romančikas, išmaniųjų įrenginių technologijų, programų sistemų studijų programų studentai.

Mokymasis visą gyvenimą programos (LLP) Erasmus paprogramės intensyvus projektas „Data Science for Business and Government“ IP DASBUG 2014. Dalyviai: Povilas Treigys, Ramūnas Romančikas, elektronikos ir informatikos fakulteto studentai.

Mokymasis visą gyvenimą programos (LLP) Erasmus paprogramės intensyvus projektas „Deploying IT Infrastructure Solutions“ IP DITS 2013. Dalyviai: Dainius Savulionis, Mindaugas Liogys, programų sistemų studijų programos studentai.