Elektroninių sistemų laboratorija

Laboratorija naudojasi šių studijų programų studentai:

  • elektronikos inžinerijos;

Laboratorijoje atliekami laboratoriniai ir praktiniai darbai:

  • telekomunikacijų sistemų;
  • vaizdo technologijų;
  • skaitmeninių garso ir vaizdo technologijų;
  • elektroninės aparatūros ir jos techninės priežiūros.

Laboratorijoje tobulinami ir įtvirtinami gebėjimai jungti ir tirti įvairias elektronines sistemas. Taip išsiaiškinamos tiriamų schemų, sistemų ar maketų pagrindinės charakteristikos. Laboratoriniams darbams atlikti naudojama šiuolaikinė matavimo technika (signalų generatoriai, skaitmeniniai oscilografai, programuojamieji multimetrai, spektro analizatorius ir kt.), maketai ir stendai. Laboratoriniams darbams atlikti naudojami firmos K&H telekomunikacijų sistemų stendai, optinio ryšio mokomosios sistemos, PROMAX firmos skaitmeninės televizijos sistemų universalūs mokymo stendai, televizinių signalų generatoriai, DVD ir CD mokymo stendas ir kt.

Atlikdami laboratorinius darbus, studentai perpranta įvairias elektronines aparatūros konstrukcijas, elementines bazes, nagrinėja sandaros, funkcines ir principines schemas, veikimo principus, matuoja ir tiria signalų, aparatūros techninius parametrus.

Laboratorijoje yra rengiami kursiniai ir baigiamieji projektai, studentai užsiima technine kūryba. Laboratorijos materialinė bazė nuolat atnaujinama.

es2es1