Skaitmeninių įtaisų laboratorija

Laboratorija naudojasi šių studijų programų studentai:

  • elektronikos inžinerijos;

Laboratorijos paskirtis: suteikti praktinių įgūdžių tiriant skaitmeninius signalus ir analizuojant skaitmeninių grandinių ar atskirų jų komponentų veikimą. Kurso pabaigoje studentas sugebės ne tik analizuoti logines schemas, bet ir jas optimizuoti.

Laboratorijoje vyksta: laboratoriniai ir praktiniai darbai, kuriu metu susipažįstama su Bulio algebros funkcijomis ir jų taikymo taisyklėmis, skaitmeniniais signalais, loginiais elementais, sudėtingų skaitmeninių grandinių sudarymo principais. Tiriamos kombinacinės ir sekvencinės grandinės sudarytos iš trigerių, skaitiklių, daliklių bei registrų. Atliekami gedimų paieškos ir jų sprendimo pratimai.

Techninė ir programinė įranga:
Laboratorijoje įrengta 10 kompiuterizuotų darbo vietų. Naudojami Lucas-NULLE skaitmeninių grandinių tyrimo maketai su keičiamais 5 tipų modulių rinkiniais, taip pat Analog Device firmos skaitmeninių signalų procesoriaus DSP bandymo plokštės su emuliatoriumi, bei Multisim simuliavimo programa.

si1

si2