Gegužės 8 d. fakultete vyko X-oji respublikinė mokslinė – praktinė konferencija „Mokslo taikomųjų tyrimų įtaka šiuolaikinių studijų kokybei“. Kolegijų ir universitetų atstovai ir socialiniai bei verslo partneriai susirinko pasidalinti atliktų mokslo taikomųjų tyrimų rezultatais ir gerąja patirtimi, apžvelgti šiuolaikinių studijų naujoves ir problemas.

Konferenciją pradėjo ir susirinkusius į X-ąją kasmetinę Elektronikos ir informatikos fakulteto konferenciją pasveikino fakulteto dekanas dr. Romanas Tumasonis. Plenarinės sesijos metu pranešimus skaitė verslo atstovai – UAB „Optolita“ direktorius Dainius Tumosa apžvelgė kaip lazerinės technologijos pakeitė pasaulį, UAB „Alna Software“ direktorius Valdas Šimas pateikė įžvalgas apie šiuolaikinę IT rinką, o UAB „Debesų sprendimai“ vadovas Jaunius Paškevičius svarstė kaip pritraukti mokslą prie verslo ir pasiekti sėkmę. Aušra Katinienė (VGTU) kalbėjo apie žinių sinergijos vertinimą.

Konferencijos metu dalyviai dirbo dviejose sekcijose: Edukologijos ir Technologijų. Edukologijos sekcijoje aptarta IKT naudojimo svarba studentų kūrybiškumo raiškai ir motyvacijai gerinti, profesinių praktikų tikslų įgyvendinimo bei organizavimo gerinimo aspektai, nagrinėtos socialinės problemos ir verslumo temos. Technologijų sekcijos pranešėjai pristatė technologines naujoves, technologijų srityje atliktus tyrimus bei jų taikymo galimybes mokymo procese.

Konferencijoje skaitytų pranešimų pagrindu parengti straipsniai yra publikuojami recenzuojamame mokslinių straipsnių leidinyje „Mokslo taikomųjų tyrimų įtaka šiuolaikinių studijų kokybei“ (ISSN 2029-2279), kuris yra referuojamas Index Copernicus duomenų bazėje.