Miela Elektronikos ir informatikos fakulteto bendruomene,

Šiuo pilnu nežinomybės, neapibrėžtu ir nuolat besikeičiančiu laikotarpiu kreipiuosi į Jus,  Mielieji.

Kreipiuosi į studentus, dėstytojus, administracijos darbuotojus, ūkio darbuotojus, į visą mūsų didelę fakulteto bendruomenę. Šiuo laikotarpiu kaip niekada mes turime būti vieningi, atsakingi ir kūrybingi. Visas fakultetas pereina prie nuotolinio darbo ir studijų nuotoliniu būdu. Tai gal ir nėra didelė naujovė, bet dar niekada taip ūmiai mes nebuvome susidūrę su tokiu didžiuliu iššūkiu. Neturiu nei moralinės, nei juridinės teisės reikalauti iš Jūsų visų papildomų darbų, kuriuos mes visi privalėsime atlikti – galiu tik Jūsų prašyti. Todėl studentų prašyčiau labai atsakingai ir kūrybiškai dalyvauti studijų procese, būti pakantiems galimiems nesklandumams, netikslumams, ar galimoms klaidoms. Dėstytojų prašyčiau kiek galima išsamiau išdėstyti savo dalyko medžiagą nuotolinių studijų skirtomis techninėmis priemonėmis, greitai atsakyti į studentų užduodamus klausimus, operatyviai ir sklandžiai spręsti visas problemas, kurios bus susijusios su nuotolinėmis studijomis. Administracijos ir ūkio darbuotojų prašau palaikyti visą studijų proceso funkcionavimą bei fakulteto ūkinę veiklą.

Saugokite save, savo šeimas ir aplinkinius. Elkitės atsakingai, laikykitės Lietuvos Respublikos Vyriausybės nurodymų bei rekomendacijų.

Tikiu, kad šiuo laikotarpiu mes visi būsime kaip viena vieninga jėga ir dėsime visas pastangas, kad ateityje galėtumėme savimi didžiuotis ir būti pavyzdžiu kitiems.

Virusai ateina ir išeina, apie juos visi pamirš, bet visada lieka atmintyje žmonių veiksmai ir poelgiai sunkiu laikotarpiu.

 

Su didele pagarba
Romanas Tumasonis
Elektronikos ir informatikos fakulteto dekanas