Gegužės 22 – 26 dienomis fakulteto Erasmus+ programos koordinatorė, Plėtros ir inovacijų skyriaus vadybininkė Augustė Jalinskaitė pagal Erasmus+ darbuotojų mainų programą lankėsi Trento Universitete (Universita di Trento), Italijoje.

Koordinatorė kartu su dalyviais iš 14 skirtingų šalių dalyvavo tarptautinėje savaitėje – „Unitrento International Staff Training Week“, kurioje išklausė paskaitų kursą apie Erasmus+ programą ir jos teikiamas galimybes. Vizito metu taip pat pristatė Lietuvą, Vilniaus kolegiją, Elektronikos ir informatikos fakultetą Trento universiteto darbuotojams ir kitų šalių atstovams su kuriais aptarė ir tolimesnio bendradarbiavimo galimybes.