DĖMESIO!
2018m. kovo 28 d. 11,05 val. Aktų salėje (327)
vyks I, II ir III kurso studentų susirinkimas.

Kalbėsime šiomis temomis:
1. Rudens semestro rezultatai ir pamokos.
2. Būsimos rotacijos kriterijai ir grėsmės.

Kviečiame ateiti, klausyti ir klausti.

Klausimus galite siųsti ir el.paštu: studiju.skyrius@eif.viko.lt ir eif.vice@vikosa.lt
Iki 2018-03-27 d.

EIF Studentų atstovybė
EIF Studijų skyrius