INFORMACIJA ELEKTRONIKOS IR INFORMATIKOS FAKULTETO
II, III IR IV KURSO STUDENTAMS

  • 2020 – 2021 m. m. rudens semestro pradžia nuo rugsėjo 1 d.
  • Studentų sveikata bei saugumas yra vienas svarbiausių prioritetų, todėl 2020 – 2021 m. m. rudens semestro metu studijas organizuosime mišriu būdu – paskaitos bei kiti užsiėmimai (praktiniai darbai, laboratoriniai ir kt.), vyks tiek nuotoliniu būdu, tiek auditorijose.
  • Paskaitos vyks nuo rugsėjo 2 d. iki rugsėjo 11 d. fakultete pagal patvirtintą tvarkaraštį https://eif.viko.lt/studentams/nuolatiniu-studiju-grafikai-ir-tvarkarasciai/
  • Nuo rugsėjo 14 d. planuojama, kad paskaitos vyks nuotoliniu būdu.
  • Siekiant užtikrinti studentų ir dėstytojų saugumą, paskaitų metu privaloma dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones ir išlaikyti bent 1 m atstumą tarp paskaitoje dalyvaujančių studentų bei dėstytojo.
  • Rankoms skirtus dezinfekcinius skysčius galima rasti prie įėjimo į fakulteto patalpas.

Daugiau informacijos apie prevencinius veiksmus ir aktualią Sveikatos apsaugos ministerijos informaciją rasite http://sam.lrv.lt/lt/naujienos

Pasikeitus aplinkybėms, pateiksime atnaujintą informaciją ir apie pakeitimus, Jus informuosime EIF interneto svetainėje bei el. paštu.

Sėkmingų naujųjų studijų metų!

Elektronikos ir informatikos fakulteto administracija