Pasiektų rezultatų pristatymu vertinimo ekspertų komisijai š. m. birželio 10 d. baigėsi I-asis projekto „Nacionalinės informacinio poveikio atpažinimo ir analizės ekosistemos (NAAS) sukūrimas” įgyvendinimo etapas. Šiame etape Vilniaus kolegijos Elektronikos ir informatikos fakulteto dėstytojai – Informacijos sistemų ekspertai kartu įmonės „NRD Cyber Security“ specialistais vykdė Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos ir Mykolo Romerio universiteto užsakymą, laimėtą 2020 m. įvykusiame ikiprekybiniame pirkime. Šio užsakymo uždavinys buvo sukurti Nacionalinės informacinio poveikio atpažinimo ir analizės ekosistemos viziją, technologinę koncepciją, sprendimo architektūrą, informacinio poveikio, hibridinių grėsmių fenomenų identifikavimo, stebėjimo bei tyrimo metodiką. Finaliniame projekto rezultatų pristatyme Informacijos sistemų katedros vedėja dr. Irma Šileikienė kartu su projekto darbo grupės kolegomis vertintojų komisijai detaliai pristatė  sukurtą NAAS ekosistemos mokslo ir studijų dalį bei visos NAAS ekosistemos įgyvendinimo modelį.

Labai svarbus šio projekto tikslas – sukurti efektyvią bei šiuolaikišką mokslo ir studijų ekosistemą, įgalinančią aukštąsias mokyklas rengti nacionalinio, visuomenės ir viešojo saugumo specialistus ir vykdyti mokslinę veiklą, apimančią informacinį saugumą, informacinių ir hibridinių grėsmių analizę, integruotą (interneto ir kinetinės) informacinės erdvės stebėjimą ir galimai nusikalstamo, propagandinio turinio analizę.

Darbas šiame projekte ne tik patobulino Informacijos sistemų dėstytojų kvalifikaciją, suteikė jiems galimybę dirbti kartu su aukščiausio lygio kibernetinio saugumo specialistais, bet ir prisidėjo stiprinant mūsų valstybės ir visos visuomenės atsparumą pastaruoju metu kylančioms hibridinėms grėsmėms bei informaciniam poveikiui.

Šiomis žiniomis bus praturtinta Informacijos sistemų studijų programa, kurios studijomis galės džiaugtis esami ir būsimi Elektronikos ir informatikos fakulteto studentai.