2019-03-26 dieną Vilniaus kolegijos Elektronikos ir informatikos fakulteto Informacinių sistemų katedros lektorės J. Daukševič, J. Vasaitienė ir docentė dr. L. Gžegoževskė dalyvavo Kauno kolegijoje vykusioje V tarptautinėje konferencijoje „Inovatyvios (-eko) technologijos, verslumas ir regionų plėtra“ („Innovative (Eco-) technology, Entrepreneurship and Regional development“).

Viena iš sekcijų buvo skirta Lietuvos kolegijų matematikos dėstytojams. Lektorės J. Daukševič ir J. Vasaitienė skaitė pranešimą tema „Matematikos dalyko studijos Vilniaus kolegijoje studentų požiūriu“.

Konferencijoje dalyvavo matematikos dėstytojai iš Vilniaus, Kauno, Šiaulių valstybinės bei Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijų.  Buvo nutarta tęsti Lietuvos kolegijų matematikos dėstytojų asociacijos veiklas: bendradarbiauti aktualiais matematikos klausimais, dalyvauti matematikų konferencijose, rengti konkursus studentams.

dr. L. Gžegoževskė