Birželio 18–19 d. Informacinių sistemų katedros lektorės J. Daukševič, J. Vasaitienė ir L. Žvinytė dalyvavo Lietuvos matematikų draugijos 59-oje konferencijoje, kuri šiais metais vyko Kaune, Vytauto Didžiojo universiteto Daugiafunkciniame mokslo ir studijų centre. Konferencijoje dalyvavo matematikos dalykų dėstytojai bei mokslininkai iš įvairių aukštųjų mokyklų – Universite Paris-Sud (Prancūzija), Liono universiteto (Pranzūzija), Johannes Kepler University (Austrija), Latvijos universiteto, Vilniaus universiteto, Vilniaus Gedimino technikos universiteto, Kauno technikos universiteto, Vytauto Didžiojo universiteto, Aleksandro Stulginskio universiteto, Lietuvos edukologijos universiteto, Šiaulių universiteto, Klaipėdos universiteto, Vilniaus kolegijos, Kauno kolegijos, Klaipėdos valstybinės kolegijos, Šiaulių valstybinės kolegijos. Darbas vyko šešiose sekcijose. Konferencijos metu buvo pasidalinta gerąja patirtimi, atliktais moksliniais darbais. Buvo diskutuota matematinio raštingumo ugdymo, mokymo bei dėstymo klausimais, įvardintos problemos bei jų galimi sprendimo būdai. Šiais metais Lietuvai švenčiant nepriklausomybės šimtmetį, konferencijoje buvo prisiminti žymūs ir nusipelnę Lietuvos matematikai, pristatyti jų atlikti darbai.