2019 m. spalio 18 d. Vilniaus kolegijos Elektronikos ir informatikos fakulteto Informacinių sistemų katedros lektorės: Jelena Daukševič ir Jolita Vasaitienė dalyvavo Lietuvos kolegijų matematikos dėstytojų asociacijos pirmajame suvažiavime, kuris vyko Kauno kolegijoje.

Šiuo metu Lietuvos kolegijų matematikos dėstytojų asociacijai priklauso 28 nariai iš įvairių Lietuvos kolegijų. Suvažiavimo metu buvo supažindinta su Lietuvos kolegijų matematikos dėstytojų asociacijos įkūrimo motyvais, asociacijos pirmininkė dr. Zita Baužienė (KK) pristatė LKMDA veiklos kryptis. Suvažiavime pranešimus skaitė: Kauno kolegijos Technologijų fakulteto dekanas dr. G. Gecevičius, Kauno Technologijos Universiteto docentas dr. A. Kabašinskas, Šiaulių valstybinės kolegijos docentė dr. A. Rimkevičienė ir Kauno kolegijos lektorė I. Ilčiukienė.