Gruodžio 14  d. Fakulteto tarybos narių posėdyje tarybos pirmininke išrinkta Programinės įrangos katedros vedėja, docentė dr. Laura Gžegoževskė.

Fakulteto taryba yra aukščiausia Fakulteto savivaldos institucija, kuriai priklauso Fakulteto dėstytojai ir Studentų atstovybės deleguoti nariai.

Sveikiname tarybos pirmininkę ir linkime jai sėkmingo darbo!