2019 m. gegužės 5-10 d. Kompiuterių sistemų ir telekomunikacijų katedros lektorius Leslav Mažeiko dalyvavo Erasmus+ dėstytojų mobilumo programoje Slupsko Pamario akademijoje (Pomeranian University in Słupsk), Lenkijoje. Vizito metu skaitytos paskaitos apie vietinius kompiuterių tinklus, IPv6 panaudojimo galimybes, taip pat organizuota praktinė veikla, naudojant tinklų simuliavimo programą Cisco Packet Tracer.
Mobilumo programos metu lektorius Leslav Mažeiko susitiko su Fizikos instituto direktoriumi prof. hab. dr. Vladimiru Tiominu, administracijos atstovais, dėstytojais bei įvairių kursų studentais. Susitikimuose buvo aptartos dėstytojų ir studentų mainų plėtros ir tolimesnio bendradarbiavimo galimybės.