2019 m.lapkričio 7 d. Elektronikos ir informatikos fakultete lankėsi grupelė savanorių, lydimų Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegijos vadovės Eglės Celiešienės. Susitikimo tikslas – vyresnio amžiaus savanorius supažindinti su mokymo institucijomis tarp jų ir su mūsų fakultetu. Buvo suorganizuota ekskursija po fakulteto muziejų, papasakota apie dabartines fakulteto mokslinių tyrimų ir studijų kryptis, parodytos laboratorijos, kuriose studentai atlieka savo tiriamuosius ir praktinius darbus.

Šia iniciatyva fakultetas prisideda prie tvarios socialinės aplinkos kūrimo, kad garbaus amžiaus žmonės neišgyventų socialinės atskirties, būtų atviri miesto ir edukacinėms-kultūrinėms programoms.