Kovo-20 dieną Informacinių sistemų katedros lektorės J. Daukševič, J. Vasaitienė ir L. Žvinytė dalyvavo Kauno kolegijoje vykusioje IV tarptautinėje konferencijoje “Inovatyvios (-eko) technologijos, verslumas ir regionų plėtra“.  Viena iš sekcijų buvo skirta Lietuvos kolegijų matematikos dėstytojams. Konferencijoje dalyvavo matematikos dėstytojai iš Vilniaus, Kauno, Alytaus, Šiaulių valstybinės, Klaipėdos valstybinės bei Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijų. Vienas iš svarstomų klausimų buvo atgaivinti Lietuvos kolegijų matematikos dėstytojų asociacijos veiklą. Nutarta ir toliau bendradarbiauti aktualiais matematikos klausimais, dalyvauti matematikų konferencijose, rengti konkursus studentams.