Mieli studentai,
pranešame, jog nuo 2021 m. vasario 1 d. iki 2021 m. balandžio 2 d. visų Elektronikos ir informatikos fakultete vykdomų studijų programų dieninio ir sesijinio tvarkaraščio teorinės paskaitos, praktiniai užsiėmimai ir praktikos bus vykdomos nuotoliniu būdu virtualioje mokymosi aplinkoje Teams pagal patvirtintą tvarkaraštį.

Būkite sveiki!