Nuo 2017 m. rugpjūčio 28 d. Vilniaus kolegijos Elektronikos ir informatikos fakultetas organizuoja studentų priėmimą į likusias laisvas valstybės nefinansuojamas nuolatinių (dieninis tvarkaraštis) (nl) ir nuolatinių (sesijinis tvarkaraštis) (nl(s)) studijų vietas šiose studijų programose:

  • Elektronikos inžinerija (nl, nl(s))
  • Kompiuterių sistemos (nl, nl(s))
  • Telekomunikacijų sistemos (nl)

Reikalingi dokumentai įforminant priėmimą:

  • pasas arba asmens tapatybės kortelė (originalą parodyti, kopiją įteikti);
  • brandos atestatas ir jo priedas (-ai) arba kitas (-i) vidurinį išsilavinimą liudijantis (-ys) dokumentas (-ai) (originalą (-us) parodyti, kopiją įteikti);
  • 1 fotonuotrauka (3*4 cm) (įteikti);
  • kvitas , įrodantis studijų registracijos įmokos sumokėjimą (įteikti).

Dokumentai priimami:
219 kabinetas nuo 9.00 iki 13.00 val.
Elektronikos ir informatikos fakultetas (J. Jasinskio g. 15, Vilnius)
Tel.: (8 5) 219 16 10, (8 5) 219 16 12.

Papildomą informaciją apie priėmimo tvarką ir reikalingus dokumentus
rasite https://www.viko.lt/stojantiesiems/priemimas/