Spalio 30 – lapkričio 3 d. Plėtros ir inovacijų skyriaus vedėja Aušra Netikšienė dalyvavo tarptautinėje savaitėje, kurią organizavo Novia taikomųjų mokslų universitetas, Suomija. Tarptautinė savaitė, kurios tema – „Learning regardles of time and place, flexible study opportunities“ – subūrė aukštųjų mokyklų atstovus iš 13 šalių pasidalinti patirtimi ir aptarti virtualaus mokymo/si galimybes ir privalumus. Dalyviai dalyvavo seminaruose, stebėjo paskaitas, susitiko su dėstytojais bei dalijosi patirtimi organizuoto darbo stebėjimo ir diskusijų metu.

Novia taikomųjų mokslų universitetas (Novia University of Applied Sciences) yra projekto „Nordic-Baltic Network of Engineering“ koordinatorius. Elektronikos ir informatikos fakultetas yra šio projekto partneris.