Spalio 26-29 dienomis vyko tarptautinė nuotolinė konferencija „Digital Transformation: EU Trends, Solutions, and Tools”, kurią organizavo Vilniaus kolegijos partneris Ukrainos Nacionalinis radioelektronikos universitetas. Konferencijos programa buvo skaidoma į dvi dalis: pirmoji dalis truko pirmąsias tris dienas ir buvo skirta įvairių pasaulio šalių aukštųjų mokyklų mokslininkų ir tyrėjų vykdomų tyrimų bei gautų rezultatų pristatymui. Paskutinioji konferencijos diena buvo skirta įmonių atstovų pristatymams. Konferencijoje dalyvavo Vilniaus kolegijos Elektronikos ir informatikos fakulteto Programų sistemų studijų programos absolventas, įmonės „Kontext-E Lithuania“ atstovas Mindaugas Gedaminskas. Mindaugas skaitė pranešimą „Business Data Integration with Public Authorities“ bei tarptautinei mokslo ir verslo bendruomenei pristatė įmonėje vykdomus projektus, iškylančius iššūkius ir priimtus jų sprendimo būdus. Dėkojame Mindaugui už bendradarbiavimą, džiaugiamės savo Fakulteto absolvento pasiekimais ir didžiuojamės sukauptos patirties gausa.