Spalio 27 d. Elektronikos ir informatikos fakulteto atstovai dr. Loreta Savulionienė, Paulius Šakalys, Tomas Kasperavičius, Simonas Česnauskas, Mindaugas Burvys, Benediktas Breskis, Bogdan Stankevič dalyvavo Vilniaus kolegijos partnerio Ukrainos Nacionalinio radioelektronikos universiteto organizuojamoje nuotolinėje tarptautinėje konferencijoje “Digital Transformation: EU Trends, Solutions, and Tools”, kurioje mokslininkai ir jaunieji tyrėjai iš Ukrainos, Lietuvos, Vokietijos, Kanados, Ispanijos, Slovakijos ir Švedijos dalinosi vykdomuose tyrimuose ir projektuose pasiektais rezultatais bei ateities planų tendencijomis procesų automatizacijos, robotikos, duomenų apdorojimo ir saugos temomis. Jungtinė Kompiuterių inžinerijos ir Programinės įrangos katedrų komanda pristatė Robotikos dirbtuvėse vystomo roboto-humanoido projekto raidą ir vykdomas veiklas tema: “Robot – humanoid project „Eifure“. Technology interfaces and future perspectives”. Antrojoje pristatymo dalyje katedrų atstovai surengė interaktyvią užduotį, kurios metu konferencijos dalyviai valdė roboto ranką nuotoliniu būdu. Didžiuojamės suteikta proga pasidalinti Robotikos dirbtuvėse vykdomų veiklų ir mokslinių tyrimų rezultatais bei džiaugiamės sulaukę didžiulio palaikymo ir susidomėjimo, garsinančio Vilniaus kolegijos Elektronikos ir informatikos fakultetą tarptautiniu mastu!