2019 m. gegužės 9 d. Elektronikos ir informatikos fakulteto Informacinių sistemų katedros dėstytojos: J. Daukševič, J. Vasaitienė, dr. L. Gžegoževskė ir Programinės įrangos katedros lektorius M. Gžegoževskis dalyvavo Alytaus kolegijoje vykusioje tarptautinėje konferencijoje „Informacinės technologijos 2019: teorija, praktika, inovacijos“ („Information Technologies 2019: Theory, Practice, Innovations“).

Dėstytojas M. Gžegoževskis skaitė pranešimą tema „Dažnai besikeičiančios informacijos skelbimo lentose suskaitmeninimas“ („Digitization of Frequently Changing Information on Bulletin Boards“). Konferencijoje dalyvavo dėstytojai iš užsienio aukštųjų mokyklų (Baltarusijos, Ukrainos, Norvegijos, Japonijos, USA) bei iš Lietuvos didžiųjų miestų: Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos. Fakulteto atstovai ne tik sužinojo svarbią informaciją apie IT aktualijas, bet ir pasidalino gerąja patirtimi su kolegomis!