Elektronikos ir informatikos fakulteto studentai, kartu su dėstytojais, prisijungė prie unikalaus CREAZONE FUSION Europos socialinio fondo finansuojamo projekto ir tapo trečiojo etapo „Komandų formavimo ir verslo idėjų tobulinimo TEAM UP“ stovyklos, trukusios net tris ilgas dienas ir dvi trumpas naktis, dalyviais. TEAM UP stovyklos veiklos orientuotos į komandinio darbo, bendradarbiavimo, viešo kalbėjimo, lyderystės kompetencijų ugdymą. Praktinės užduotys atskleidė komandų bei jų narių silpnybes ir stiprybes, kurios nulėmė komandų verslo idėjų pristatymų rezultatus.

Fakulteto komanda EYT (Enjoy Your Time), kurios nariai yra doc. dr. Irma Šileikienė, Informacinių sistemų katedros vedėja ir IS16A gr. studentai projekte vysto laiko valdymo sistemos, paremtos Artifical Intelligence technologijomis, projektą. Fakulteto dėstytojas Vaidotas Matutis, kartu su studentais, prisijungė prie tokių idėjų, kaip Mobili jėgainė, Ekologiškų produktų e-platforma, žaislas Buddy, Inovatyvioji augalininkystė ir Dropshippingas.

Nuostabu, kad ir studentai, ir dėstytojai įgijo naujų žinių, pasisėmė patirties ir patyrė pergalės džiaugsmą! Sveikiname fakulteto komandą EYT ir kitus fakulteto studentus, kurie pateko į projekto CREAZONE FUSION DESIGN IT etapą, kuriame ir toliau rengs savo idėjų verslo planus projekto dirbtuvėse!