2022 kovo 23 d. Informacinių sistemų katedra Informacijos sistemų studijų programos aukštesniųjų kursų studentams hibridiniu būdu organizavo praktinį seminarą „Praktiniai patarimai baigiamųjų darbų autoriams“, kurį vedė dr. Aldas Glemža.

UAB „Blue Bridge MSP“ IT ir procesų vadovas dr. Aldas Glemža jau kelerius metus recenzuoja Informacijos sistemų studijų programos studentų diplominius darbus, todėl pasidalino sukaupta patirtimi, atskleidė tipines diplomantų klaidas ir patarė, kaip jų išvengti.

Seminaro metu lektorius patarė, kad baigiamajame darbe kuriant ar tobulinant IT sprendimus, reikia analizuoti ne tik tipinį funkcionalumą, bet išnagrinėti netipines situacijas ir numatyti IT sprendimuose tai realizuojantį funkcionalumą. Buvo pastebėta, jog tokie projektai parodo baigiamojo darbo autoriaus platesnį požiūrį į nagrinėjamą problemą, o netipinio funkcionalumo IT sprendimai kelia baigiamojo darbo vertę. Dr. Aldas Glemža būsimiems baigiamųjų darbų autoriams pabrėžė, jog baigiamojo darbo išvados turi būti suformuluotos kaip esminiai darbo rezultatai, kurie galėjo būti pasiekti tik atlikus baigiamąjį darbą.

Recenzentas praktinius patarimus iliustravo ištraukomis iš recenzuotų baigiamųjų darbų. Kaip sako lietuvių liaudies patarlė: Geriau mokytis iš svetimų klaidų, nei iš savų!

Studentai ir Informacinių sistemų katedros dėstytojai dėkingi dr. Aldui Glemžai už patarimus  ir įžvalgas kitu kampu!