Š. m. sausio 30 – vasario 01 d. Elektronikos ir informatikos fakulteto, Elektronikos katedros vedėjas, docentas dr. Antoni Kozič ir katedros nariai docentas dr. Andžej Lučun, ir asistentas Paulius Šakalys atliko stažuotę Ventspilio aukštojoje mokykloje, Informacinių technologijų fakultete (Ventspils University of Applied Sciences, Faculty of Information Technologies). Stažuotės metu susipažinome su elektronikos studijų programa. Bendravome su fakulteto dekanu doc. dr. Maris Elerts, aptarėme bendradarbiavimo galimybes. Stažuotės metu susitikome su studijų programos vadovu doc. dr. Aigars Krauze. Taip pat dalyvavome praktiniuose užsiėmimuose, kur pagrindinį dėmesį skyrėme šiuolaikiniams dėstymo metodams. Aplankėme universitete veikiančias laboratorijas. Diskusijų metu ypatingas dėmesys buvo skiriamas projektinių darbų organizavimui aptariant bendradarbiavimo galimybes tarp fakultetų pasirašant bendradarbiavimo sutartį.

Dr. Antoni Kozič
Dr. Andžej Lučun
Paulius Šakalys