Nuo rugsėjo 4 iki rugsėjo 15 d.

studentai turi pateikti šiuos dokumentus:

  • užpildytą prašymą ;
  • studijų pažymėjimą arba diplomo ir jo priedėlio kopiją;
  • dalykų aprašus.

Programų sistemų ir Informacijos sistemų studijų programų studentai prašymus turi pateikti į 208 kab. Programinės įrangos katedros ir Informacinių sistemų katedros administratorei Irinai Mertvecovai.

Elektronikos inžinerijos, Kompiuterių sistemų ir Telekomunikacijų sistemų studijų programų studentai prašymus turi pateikti į 409 kab. Elektronikos katedros, Kompiuterių sistemų ir telekomunikacijų katedros administratorei Elvyrai Leskauskaitei.

Daugiau informacijos rasite Vilniaus kolegijos Akademinės tarybos patvirtintame Studijų rezultatų įskaitymo tvarkos apraše