Leidinio užsakymas

Kviečiame dėstytojus pasiūlyti bibliotekai įsigyti naują leidinį. Prieš tai prašome patikrinti Bibliotekos kataloge, ar jo bibliotekoje dar nėra.