Informacijos sistemos

Studijų krypties grupė: Informatikos mokslai
Studijų kryptis: Informacijos sistemos, B02
Studijų forma: Nuolatinių
Kalbos, kuriomis dėstoma: Lietuvių
Kvalifikacinis laipsnis: Informatikos mokslų profesinis bakalauras

Studijų programos specializacijos:
Informacijos sauga
IT paslaugų valdymas
Finansinės technologijos

Apie Informacijos sistemų studijų programą spaudoje:
Informacijos sistemų specialistams – platūs horizontai darbo rinkoje
Perspektyvios Informacinių sistemų studijos

Studijų programos aprašas (AIKOS sistema)
Studijų programos išorinio vertinimo išvados (SKVC)
Konkursinio balo sandara ir skaičiuoklė (LAMA BPO)

Studijų planas

Studijų programos išskirtinumas
Informacijos sistemų studijų programa sukonstruota taip, kad parengiami informacijos sistemų specialistai, gebantys:

  • užtikrinti organizacijų informacijos sistemų saugų funkcionavimą, priežiūrą bei palaikymą,
  • atlikti sisteminę organizacijų veiklos analizę,
  • valdyti organizacijos finansinių technologijų (Fintech) bei IT paslaugas,
  • siūlyti organizacijų informacijos sistemų modernizavimo sprendimus, siekiant užtikrinti efektyvią organizacijų veiklą,
  • parengti informacijos sistemų kūrimo, plėtojimo, modernizavimo, auditavimo projektus ir vadovauti juos įgyvendinant.

Tarptautiškumas
Studijų programa dera su daugelyje Europos aukštųjų mokyklų vykdomų tos pačios krypties studijų programų, dėl to studentai turi galimybę išvykti studijuoti ar atlikti praktiką pagal Erasmus+ mainų programą.

Karjeros galimybės
Informacijos sistemų studijų programos absolventai galės įsidarbinti įvairiose verslo, finansinių paslaugų ir kituose IT centruose, tiek viešame, tiek privačiame sektoriuose.
Pasirinkę Informacijos saugos specializaciją absolventai gebės suprojektuoti saugią įmonės informacijos sistemą, pritaikyti egzistuojančias informacijos saugos sistemas organizacijų poreikiams, atlikti jų auditą, įdiegti ir palaikyti informacijos saugos incidentų tyrimo ir užkardymo priemones, konsultuoti saugos klausimais.
Pasirinkę IT paslaugų valdymo specializaciją absolventai gebės projektuoti, analizuoti, parinkti ir įdiegti IT paslaugų valdymo sistemas, užtikrinant jų atitikimą organizacijos teikiamoms ir palaikomoms IT paslaugoms, konsultuoti klientus teikiamų IT paslaugų klausimais, vykdyti veiklą remiantis ITIL procesinio valdymo gerąja praktika.
Pasirinkę Finansinių technologijų specializaciją absolventai gebės projektuoti, plėtoti ir palaikyti finansines informacines sistemas, užtikrinant jų atitikimą finansinių institucijų teikiamų paslaugų informacinius ir saugos poreikius, taikyti tradicines ir inovatyvias finansines technologijas, projektuojant elektronines finansines paslaugas.

Įgyjami gebėjimai

  • Analizuoti organizacijos dalykinės veiklos sritį ir parengti informacijos sistemos techninę specifikaciją, taikant saugos užtikrinimo, IT projektų valdymo bei finansų planavimo principus.
  • Modeliuoti finansinių paslaugų, IT paslaugų, saugos, verslo procesus, siekiant plėtoti ir tobulinti naudojamas informacines sistemas.
  • Projektuoti, realizuoti ir testuoti atitinkamoje programinėje aplinkoje programų struktūras, duomenų bazes, internetines technologijas, sąsajas, atitinkančias dalykinės srities ir saugos reikalavimus.
  • Valdyti organizacijos informacijos sistemų, finansinių ir IT paslaugų, saugos principų diegimą, testavimą ir eksploatavimą, analizuoti galimas saugos grėsmes, parinkti reikalingas saugos priemones pagal grėsmes.
  • Parinkti, įdiegti, integruoti ir eksploatuoti IT paslaugų tarnybų, finansinių technologijų bei kitas verslo valdymo sistemas, atsižvelgiant į dalykinės srities reikalavimus ir technologines inovacijas.

Absolventų įsidarbinimas
Lietuvos darbo biržos duomenimis absolventų įsidarbinimas 97%.

Atnaujinta 24-02-28