Išmaniųjų įrenginių technologijos

Akredituota iki 2015 m. birželio 30 d.

VALSTYBINIS KODAS 653E10005
KOLEGINIŲ STUDIJŲ PROGRAMA IŠMANIŲJŲ ĮRENGINIŲ TECHNOLOGIJOS
Nuolatinių studijų planas
STUDIJŲ SRITIS Technologijų mokslai
STUDIJŲ KRYPTIS Informatikos inžinerija
STUDIJŲ FORMOS IR TRUKMĖ Nuolatinės studijos – 3,5 metai
STUDIJŲ APIMTIS 210 kreditų
SUTEIKIAMAS KVALIFIKACINIS LAIPSNIS Informatikos inžinerijos profesinis bakalauras
BAZINIS IŠSILAVINIMAS Vidurinis
STUDIJOS BAIGIAMOS Baigiamojo darbo rengimu ir gynimu
STUDIJŲ TIKSLAS Išmaniųjų įrenginių technologijos studijų programos tikslai: organizuoti savarankišką bei kolektyvinį darbą kuriant programinę įrangą; analizuoti išmaniųjų įrenginių programinės įrangos rinkos informaciją ir ją naudoti verslo organizavimui; projektuoti programinę įrangą išmaniesiems įrenginiams; kurti programinę įrangą išmaniesiems įrenginiams.
STUDIJŲ PROGRAMOS REZULTATAI
 • Gebėti bendrauti valstybine bei užsienio kalbomis, dirbti daugiakultūrėje aplinkoje.
 • Gebėti profesionaliai formuluoti ir pagrįsti argumentus, atsižvelgiant į rinkos sąlygas, socialinius, mokslinius, etikos aspektus.
 • Gebėti organizuoti savarankišką ir kolektyvinį darbą atliekant inžinerines užduotis.
 • Gebėti taikyti įvairias metodikas kuriant išmaniųjų įrenginių programinę įrangą.
 • Gebėti įvertinti išmaniųjų įrenginių programinės įrangos poreikį.
 • Gebėti taikyti programinės įrangos integracijos principus projektuojant programinę įrangą išmaniesiems įrenginiams.
 • Gebėti tobulinti, plėsti sistemą pritaikant ją išmaniesiems įrenginiams.
 • Gebėti projektuoti ir taikyti geriausias naudotojo sąsajos elementų išdėstymo praktikas projektuojant išmaniųjų įrenginių programinės įrangos naudotojo sąsają.
 • Gebėti panaudoti skirtingas išmaniųjų įrenginių programinės įrangos kūrimo priemones ir įrankius.
 • Gebėti kurti daugialypę, daugiagiję programinę įrangą išmaniems įrenginiams.
 • Gebėti kurti mišriąsias programėles išmaniesiems įrenginiams.
 • Gebėti testuoti programinę įrangą, įvertinti kokybę, talpinti programėlių parduotuvėje, parengti techninę dokumentaciją.
 • Gebėti naudoti versijų kontrolės ir saugyklų valdymo įrankius.
 • Gebėti kurti ir valdyti duomenų perdavimo, saugojimo sprendimus ir užtikrinti jų saugumą.
Bendrieji koleginių studijų moduliai Bendrųjų dalykų
Studijų krypties moduliai Tiksliųjų mokslų, Išmaniųjų įrenginių, Informatikos pagrindų, Objektinio programavimo, Išmaniųjų įrenginių sandaros, Internetinių technologijų, Išmaniųjų įrenginių programavimo, Programų inžinerijos
Praktikos Pirma technologijų, Antra technologijų, Profesinė, Baigiamoji
Laisvai pasirenkamieji moduliai Socialinių mokslų, Programų priežiūros ir tobulinimo, Duomenų analitikos, Garso ir vaizdo technologijų, Verslo organizavimo
ĮGYTI GEBĖJIMAI Absolventai gebės spręsti išmaniųjų įrenginių programinės įrangos projektavimo, kūrimo ir naudojimo problemas, naudoti skirtingas išmaniųjų įrenginių programinės įrangos kūrimo metodikas, priemones ir įrankius, kurti interneto svetaines, daugialypę pramoginę programinę įrangą išmaniems įrenginiams, testuoti išmaniųjų įrenginių programinę įrangą ir įvertinti jos kokybę, parengti jos techninę ir naudotojo dokumentaciją, taikyti įvairius verslo modelius realizuojant išmaniųjų įrenginių programinę įrangą, dirbti komandoje, savarankiškai priimti sprendimus, būti atsakingam už savo veiklos rezultatus bei siekti tobulėti profesinėje veikloje.
ROFESINĖS VEIKLOS GALIMYBĖS Absolventai galės dirbti savarankiškai ir įmonėse, kuriančiose programinę įrangą Android ir iOS operacinėms sistemoms bei kurti interneto svetaines pritaikytas naudoti mobiliuose įrenginiuose. Įgytos programavimo žinios ir įgūdžiai leis greitai prisitaikyti prie kitų naujai atsirandančių ar pirmaujančių platformų ir technologijų.
Taip pat galės savarankiškai vystyti išmaniųjų įrenginių programinės įrangos verslą – analizuoti rinkos poreikius, projektuoti, realizuoti programinę įrangą taip pat vykdyti jos platinimą pasaulinėse rinkose naudojantis Apple, Google ir kitų kompanijų programėlių elektroninėmis parduotuvėmis.

Atnaujinta 16-04-05