Programų sistemos

Akredituota iki 2018 m. birželio 30 d.

VALSTYBINIS KODAS 653I10001
KOLEGINIŲ STUDIJŲ PROGRAMA PROGRAMŲ SISTEMOS
Nuolatinių studijų planas įstojusiems 2017 m.
Nuolatinių studijų planas
Ištęstinių studijų planas
STUDIJŲ SRITIS Fiziniai mokslai
STUDIJŲ KRYPTIS Informatika
STUDIJŲ FORMOS IR TRUKMĖ Nuolatinės studijos – 3,5 metai
Ištęstinės studijos – 4,5 metai
STUDIJŲ APIMTIS 210 kreditų
SUTEIKIAMAS KVALIFIKACINIS LAIPSNIS Informatikos profesinis bakalauras
BAZINIS IŠSILAVINIMAS Vidurinis
STUDIJOS BAIGIAMOS Baigiamojo darbo rengimu ir gynimu
STUDIJŲ TIKSLAS Rengti specialistus, kurie gebėtų kurti, projektuoti ir diegti programinę įrangą, informacijos sistemas, mokėtų jas įvertinti, žinotų ir suprastų esminius modernių informacijos technologijų projektavimo ir panaudojimo principus, valdytų visus modernios programinės industrijos, tenkinančios Lietuvos rinkos reikalavimus, aspektus, išmanytų pagrindinius verslo aplinkos veiksnius, turėtų bendravimo, darbo komandoje, loginio ir sisteminio mąstymo gebėjimų.
NUMATOMI STUDIJŲ PROGRAMOS REZULTATAI
 • Gebėti bendrauti ir bendradarbiauti valstybine ir užsienio kalbomis;
 • Gebėti aiškiai perteikti profesines žinias;
 • Gebėti dirbti daugiakultūrėje aplinkoje;
 • Gebėti elgtis etiškai ir profesionaliai;
 • Gebėti įvertinti rinkos pokyčius ir priimti sprendimus;
 • Gebėti taikyti kokybės valdymo būdus;
 • Gebėti savarankiškai studijuoti, tobulinti savo žinias, kelti kvalifikaciją;
 • Gebėti analizuoti ir projektuoti duomenų struktūras;
 • Gebėti projektuoti ir įgyvendinti algoritmus pasirinktomis programinėmis priemonėmis;
 • Gebėti parinkti ir taikyti programinių sprendimų testavimo metodus;
 • Gebėti parengti programinių sprendimų naudotojo ir techninę dokumentacijas;
 • Gebėti projektuoti, kurti ir tobulinti duomenų bazes;
 • Gebėti projektuoti, kurti ir tobulinti naudotojo sąsajas;
 • Gebėti projektuoti, kurti naujus ir tobulinti esamus programinius sprendimus;
 • Gebėti analizuoti, parinkti ir pritaikyti duomenų saugos sprendimus;
 • Gebėti kurti ir tobulinti duomenų apdorojimo sprendimus;
 • Gebėti administruoti duomenų bazių valdymo sistemas;
 • Gebėti kurti ir tobulinti internetinių paslaugų sprendimus;
 • Gebėti administruoti internetinių paslaugų sistemas.
BENDRIEJI STUDIJŲ DALYKAI Profesinė anglų kalba, Specialybės kalba, Aplinkos ir žmonių sauga, Sociologija, Teisė, Ekonomika, Vadyba.
STUDIJŲ KRYPTIES DALYKAI Matematika, Operacinės sistemos, Struktūrinis programavimas, Informacinės technologijos, Algoritmai ir duomenų struktūros, Diskrečioji matematika, Žmogaus ir kompiuterio sąveikos projektavimas, Kompiuterinė grafika, Tikimybių teorija ir matematinė statistika, Skaitiniai ir optimizavimo metodai, Kompiuteriai ir jų tinklai, Informacijos sistemos, Taikomoji fizika, Objektinis programavimas, Apskaitos pagrindai, Duomenų bazės, Daugiagijis programavimas, Interneto svetainių kliento dalies kūrimas, Informacijos saugumas, Programų sistemų inžinerija, Intelektika, Programinės įrangos kūrimo valdymas.
SPECIALIZACIJŲ DALYKAI:
Duomenų bazių sistemos Duomenų bazių valdymo sistemos, Duomenų tyryba, Duomenų bazių serverių administravimas, Kolektyvinio darbo sistemos.
Internetinės technologijos Web servisai, Web saugumas, Web dizainas, Interneto svetainių serverio dalies kūrimas.
PRAKTIKOS Informacinių technologijų praktika, Struktūrinio programavimo praktika, Objektinio programavimo praktika, Duomenų bazių praktika, Profesinė praktika, Baigiamoji praktika.
LAISVAI PASIRENKAMIEJI DALYKAI Kūno kultūra, Filosofija, Kokybės vadyba, Kultūros istorija, Komunikavimo pagrindai, Psichologija, Verslo etika, Įmonių organizavimas ir valdymas, Įmonės vidaus auditas, Taikomųjų tyrimų, Programavimo kalba Java, Programavimo kalba C#, Atviroji programinė įranga, Programavimo kalba Swift, Projektų rengimas ir valdymas, Elektroninė komercija, Sisteminis programavimas, Programų sistemų auditas, Skaitmeninės garso ir vaizdo technologijos, Telekomunikacijų tinklų valdymas, Kompiuterinių žaidimų kūrimas.
PROFESINĖS VEIKLOS GALIMYBĖS Absolventai galės dirbti programinės įrangos ir kompiuterių technikos rinkoje, programų sistemų projektavimo, programavimo, duomenų bazių projektavimo, internetinių technologijų projektavimo bei diegimo ir kitose srityse.