Rugsėjo 18 d. fakultete pagal Erasmus+ personalo mobilumo mokymams programą lankėsi svečiai iš Bydgoščiaus ekonomikos universiteto, Lenkija (Bydgoszcz University of Economy, Poland) – prorektorė tarptautiniams ryšiams, prof., dr. Marzena Sobczak-Michałowska, Lenkų kalbos ir kultūros mokyklos direktorė, Taikomosios lingvistikos katedros prof., dr. Irena Kudlińska, Europos instituto direktorė, Informacinių technologijų ir kompiuterių katedros vedėja, dr. Swietłana Kaszuba. Svečiai iš Lenkijos universiteto apžiūrėjo fakultetą ir jo materialinę bazę, pabendravo su įvairių studijų programų studentais, apsilankė dėstytojų vedamose paskaitose ir aptarė tolimesnes bendradarbiavimo galimybes su fakulteto administracijos atstovais.