Sveikiname fakulteto dėstytoją Laurą Žvinytę sėkmingai apgynusią daktaro disertaciją ir įgijusią fizinių mokslų srities matematikos krypties daktaro laipsnį. Disertacijos tema – „Diskretus tolygusis ribinis dėsnis adityviosioms funkcijoms“, mokslinis vadovas prof. dr. G. Stepanauskas.

Linkime didelės profesinės sėkmės ir naujų pasiekimų.