Sveikiname fakulteto dėstytoją Tatjaną Liogienę sėkmingai apgynusią daktaro disertaciją ir įgijusią informatikos krypties daktaro laipsnį. Disertacijos tema – „Hierarchinis šnekos emocijų klasifikavimas“, mokslinis vadovas doc. dr. Gintautas Tamulevičius.

Linkime didelės profesinės sėkmės ir naujų pasiekimų.