Kiekvienas rezultatas moksle yra grįstas per aspera ad astra. Šios minties tikslumui pritaria Vilniaus kolegijos Elektronikos ir informatikos fakulteto Elektronikos inžinerijos studijų programos antro kurso studentas Slavomir Četyrkovski, kurio mokslinius laimėjimus papildė dar vienas darbas „Nauja lazerio bangos ilgio nustatymo mokomojo eksperimento metodika“, atliktas bendradarbiaujant su Fakulteto dėstytojais.

Fakulteto mokslininkų grupė: doc. dr. R. Tumasonis, dr. E. Mačerauskas  dr. A. Lučun,  kartu su antro kurso studentu Slavomir Četyrkovski vykdė mokslinį tyrimą, kurio tikslas buvo dvejopas: pirmiausia – tai modernizuoti fizikos eksperimentus taikant šiuolaikines informacines technologijas, o paskesnis – plėtoti eksperimentinį Fakulteto studentų mokymą(si).

Fakulteto mokslininkų komanda džiaugiasi, jog šio darbo rezultatai pranoko jų lūkesčius. Eksperimento pagrindu buvo parengta mokslinė publikacija „Image Processing As a Tool For Automatization Learning Complex Physics Experiments“, kuri buvo pristatyta nuotolinėje konferencijoje „Middle East International Conference on Contemporary Scientific Studies-V“ (Turkija) ir publikuota konferencijos medžiagoje su citavimo indeksu Web of Science Proceedings.

Elektronikos ir informatikos fakultetas džiaugiasi aktyvia studentų moksline veikla ir sveikina jaunąjį mokslininką Slavomir Četyrkovski su antrąja tarptautine publikacija!