Nuoširdžiai sveikiname su Kovo 11-ąja, Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena.
Linkime neprarasti tikslo, kuris mus jungtų jau laisvoje šalyje, pagarbos vieni kitiems, vienybės ir gerovės siekio. Iš kartos į kartą perduodama laisvės dvasia tesuteikia mums tvirtybės lemiamų sprendimų akivaizdoje, kad ir toliau galėtume gyventi dorai ir teisingai.
Šiais metais fakulteto bendruomenė Kovo 11-ąją paminėjo atlapuose segėdami trispalvės ženklelio atributiką. Ši maža simbolika – didelis atspindys, pabrėžiantis, jog mums Lietuvos laisvė visada yra širdyse.