Birželio 27 – 28 dienomis vyko 15-oji tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija „ENVIRONMENT. TECHNOLOGY. RECOURCES“. Ją organizavo Latvijos Rezekne technologijų Akademijos, Inžinerijos fakultetas. Konferencija vyko Bulgarijos „Vasil Levski“ Karo universiteto teritorijoje bei patalpose.
Vilniaus kolegijos Elektronikos ir informatikos fakultetą šioje konferencijoje atstovavo lektorius Vaidotas Matutis savo pranešime pristatęs fakultete vykdomus tiriamuosius darbus tema „ELEKTROS GENERATORIAUS MODELIO TYRIMAI (ETAPAS ELEKTROMECHANINĖS DALIES EFEKTYVUMAS)“ vykdomus kartu su bendraautoriais Dr. Savulionienė Loreta, Kasperavičius Tomas, Savulionis Dainius. Nors bendraautorių yra ir daugiau, nes tyrimas gan platus.
Pranešimas sudomino konferencijos dalyvius. Vyko diskusijos bei konsultacijos, užmegzti nauji ryšiai su potencialiais partneriais.
Šioje konferencijoje nuotoliniu būdu pranešimą pristatė dar keletas mūsų fakulteto dėstytojų, tai Paulius Šakalys su bendraautoriais Dr. Savulioniene Loreta, Savulioniu Dainiumi tema „Robotinių sistemų pozicionavimo tyrimai“.