2021 m. balandžio 22 d. Vilniaus kolegijoje vyko 8-ji tarptautinė mokslinėje-praktinė konferencija „Ekonomika. Verslas. Vadyba – 2021“, kurioje dalyvavo ir EIF fakulteto Informacijos sistemų studijų programos Informacijos saugos specializacijos absolventas Laurynas Matusevičius. Konferencijoje Laurynas skaitė pranešimą tema “Assessing Data Breach Occurrences and Costs Associated“ („Duomenų nutekėjimo įvertinimas ir su tuo susijusi žala“), o taip pat kartu su moksline vadove doc. dr. Irma Šileikiene ta pačia tema parengė mokslinį straipsnį konferencijos leidiniui.

Kibernetinės grėsmės, nutekintų asmens duomenų paviešinimas ir panašūs grėsmingi reiškiniai jau tampa mūsų ir verslo pasaulio kasdienybe. Tad straipsnyje ir pranešime buvo pateikta naujausia informacija apie duomenų nutekėjimo priežastis, apžvelgti pasaulio ir Lietuvos verslo įmonių bei socialinių tinklų asmenų duomenų nutekėjimo atvejai. Taip pat pranešime buvo pateikti pavyzdžiai, kokią turtinę ir neturtinę žalą patiria įmonės ir privatūs asmenys dėl neteisėtų veikų bei pasiūlyta, kokia gerąja praktika vadovautis, kad verslo pasaulyje būtų sumažinta duomenų praradimo rizika ir galima žala. Konferencijos dalyvius suintrigavo pranešime išanalizuoti naujausi statistikos duomenys, kaip ir kokiu mastu nukenčia įmonės, kurios neinvestuoja į savo duomenų saugumą.

Džiaugiamės, kad mūsų fakulteto absolventas Laurynas Matusevičius ir po studijų tęsia mokslinę veiklą ir grįžta pristatyti savo įžvalgas į Vilniaus kolegiją.

Parengė Informacinių sistemų katedros vedėja
Mokslinė vadovė  doc.dr. Irma Šileikienė