Š. m. birželio 21 dieną Elektronikos ir informatikos fakultete viešėjo grupė VIKO Tarptautinės mokymų savaitės dalyvių, besidominčių Fakultete vykdoma taikomųjų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklomis.

Susitikti su Fakulteto tyrėjais atvyko 9 atstovai iš Latvijos, Lenkijos, Kroatijos, Graikijos, Kosovo bei Egipto universitetų. Elektronikos ir kompiuterių inžinerijos katedros docentas dr. Eugenijus Mačerauskas svečiams pristatė specialią relaksacinę sistemą, sukurtą autizmo spektro sutrikimų turintiems vaikams, leidžiančią dirbtinio intelekto algoritmų pagalba atpažinti žmogaus nuotaikų kaitą. Informacinių sistemų katedros vedėja docentė dr. Irma Šileikienė drauge su kolegėmis lektorėmis Asta Danilevičiūte bei Jolanta Mačėniene mokymų savaitės dalyviams pristatė sukurtą interaktyvų prototipą, atlikto organizacijų atsparumo ir paslaugų kokybės tyrimo duomenų analizei ir vizualizacijai, o Elektronikos ir kompiuterių inžinerijos katedros asistentas Mantas Vanagas supažindino besidominčius su modernia įranga, naudojama taikomiesiems moksliniams tyrimams Multimedijos, Programuojamų loginių valdiklių, Robotinių sistemų laboratorijose bei studentų darbais, vykdomais Robotikos dirbtuvėse.