Š. m. balandžio 26 dieną Fakultete viešėjo atstovai iš Vokietijos Duale Hochschule Baden-Württemberg Karlsruhe (angl. Baden-Wuerttemberg Cooperative State University Karlsruhe) – Tarptautinių ryšių skyriaus darbuotoja p. Marina Weißenborn drauge su Tarptautinių ryšių skyriaus akademiniu vadovu prof. dr. Albrecht Nick. Susitikimo metu buvo nuspręsta inicijuoti akademinius Erasmus+ dėstytojų ir studentų mainus tarp Vokietijos universiteto ir mūsų Fakulteto, taip pat buvo aptarti praktinio mokymo ypatumai mūsų partnerinėse institucijose. Vizito metu svečiams aplankius modernias Fakulteto laboratorijas ir susipažinus su studijų bei praktinio mokymo metu naudojama įranga, neliko jokių abejonių dėl turiningos abipusės partnerystės perspektyvos.