Programinės įrangos katedra

Kontaktai
Elektronikos ir informatikos fakultetas (J. Jasinskio g. 15, Vilnius) 208 kab.
Telefono Nr. +370 632 44556

dr. Laura Gžegoževskė
Katedros vedėja
l.gzegozevske@eif.viko.lt
208A kab.

Katedra kuruoja Programų sistemų nuolatinių studijų programą.

Katedros veiklos tikslas
Užtikrinti kokybišką Programų sistemos studijų programos vykdymą, tobulinti studijų ir dalykų programas, sekti ir taikyti inovacijas ugdyme, vykdyti taikomuosius mokslinius tyrimus.