Programinės įrangos katedra

Kontaktai
Elektronikos ir informatikos fakultetas (J. Jasinskio g. 15, Vilnius) 208 kab.
Telefono Nr. +370 632 44556

dr. Laura Gžegoževskė
Katedros vedėja
l.gzegozevske@eif.viko.lt
208A kab.

Programinės įrangos katedros kuruojamos studijų programos:

  • Programų sistemos (vykdoma lietuvių ir anglų kalbomis);
  • Programinės įrangos testavimas (trumpųjų studijų programa).

Katedros veiklos tikslas
Užtikrinti kokybišką Programų sistemos studijų programos vykdymą, tobulinti studijų ir dalykų programas, sekti ir taikyti inovacijas ugdyme, vykdyti taikomuosius mokslinius tyrimus.