Programinės įrangos katedra

Kontaktai
Elektronikos ir informatikos fakultetas (J. Jasinskio g. 15, Vilnius) 208 kab.
Telefono Nr.

Katedros vedėjas
Justinas Zailskas
Telefono Nr. +370 632 44556
Vidaus telefono Nr. 505
Kabineto Nr. 208A
Elektroninis paštas j.zailskas@eif.viko.lt

Programinės įrangos katedros kuruojamos studijų programos:

  • Programų sistemos (vykdoma lietuvių ir anglų kalbomis);
  • Programinės įrangos testavimas (trumpųjų studijų programa).

Katedros veiklos tikslas
Užtikrinti kokybišką Programų sistemos studijų programos vykdymą, tobulinti studijų ir dalykų programas, sekti ir taikyti inovacijas ugdyme, vykdyti taikomuosius mokslinius tyrimus.