Programinės įrangos katedra

Katedros vedėjas docentas dr.Mindaugas Liogys

Kontaktai

Elektronikos ir informatikos fakultetas (J. Jasinskio g. 15) 208 kabinetas.
Tel. (8 5) 219 16 14
El. paštai:
m.liogys@eif.viko.lt (doc. dr. Mindaugas Liogys)
i.mertvecova@eif.viko.lt (Irina Mertvecova katedros administratorė)

Katedra kuruoja Programų sistemų ir Išmaniųjų įrenginių technologijos nuolatinių ir ištęstinių studijų programas.

Katedros veiklos tikslas

Užtikrinti kokybišką Programų sistemų ir Išmaniųjų įrenginių technologijų studijų programų vykdymą, tobulinti studijų ir dalykų programas, sekti ir taikyti inovacijas ugdyme, vykdyti taikomuosius mokslinius tyrimus.

Katedros veiklos kryptys:

 • programų sistemų studijų programos vykdymas ir tobulinimas;
 • išmaniųjų įrenginių technologijų studijų programos vykdymas ir tobulinimas;
 • studijų kokybės tyrimas ir studijų proceso gerinimas;
 • darbo rinkos ir darbdavių poreikių tyrimas;
 • informacinių technologijų ir jų taikymo naujovių sekimas bei taikymas studijų procese;
 • dėstomų dalykų programų rengimas ir tobulinimas;
 • mokymo ir mokymosi medžiagos bei kitų priemonių rengimas;
 • mokymo sąlygų ir priemonių modernizavimas;
 • dalykinės bei metodinės kvalifikacijos kėlimas;
 • taikomųjų mokslinių tyrimų vykdymas, dalyvavimas ekspertinėje bei konsultacinėje veikloje;
 • dėstytojų ir studentų tarptautinių mainų užtikrinimas;
 • bendravimas su absolventais;
 • bendravimas su socialiniais partneriais ir kitų aukštųjų mokyklų giminingomis katedromis.

Katedra bendradarbiauja su įmonėmis UAB „Pralo“, UAB „Prototechnika“, UAB „Adform“, UAB „CSC Baltic“.

Darbuotojai

Sandra Brusokaitė
Pareigos: asistentė
Dėstomi dalykai: algoritmai ir duomenų struktūros, struktūrinis programavimas, operacinės sistemos, programavimas
Elektroninis paštas: s.brusokaite@eif.viko.lt
Konsultavimo vieta: 208 kab.

dr.Saulius Dereškevičius
Pareigos: lektorius
Elektroninis paštas: saulius@cadteam.lt

Marius Gžegoževskis
Pareigos: lektorius
Dėstomi dalykai: operacinės sistemos, programavimas, programavimas išmaniesiems įrenginiams I, programavimo kalba JAVA, WEB saugumas, struktūrinio programavimo praktika
Elektroninis paštas: m.gzegozevskis@eif.viko.lt
Konsultavimo vieta: 103 kab.

Dr.Svetlana Kubilinskienė
Pareigos: docentė
Dėstomi dalykai: grafinė vartotojo sąsaja, interaktyvių sąsajų modeliavimas, interneto svetainių projektavimas ir kūrimas, naudotojo sąsajų projektavimas, žmogaus ir kompiuterio sąsaja
Elektroninis paštas: s.kubilinskiene@eif.viko.lt
Konsultavimo vieta: 208 kab.

Virgilijus Kuklierius
Pareigos: lektorius
Dėstomi dalykai: informacinės technologijos, kolektyvinio darbo sistemos, informacinių technologijų praktika
Elektroninis paštas: v.kuklierius@eif.viko.lt
Konsultavimo vieta: 208 kab.

Dr.Mindaugas Liogys
Pareigos: docentas
Dėstomi dalykai: daugiagijis programavimas, objektinis programavimas
Elektroninis paštas: m.liogys@eif.viko.lt
Konsultavimo vieta: 208 kab.

Vaidas Liubinas
Pareigos: lektorius
Dėstomi dalykai: duomenų bazės, WEB dizainas
Elektroninis paštas: v.liubinas@viko.lt

Jelena Liutvinavičienė
Pareigos: lektorė
Dėstomi dalykai: operacinės sistemos, duomenų struktūros ir algoritmai, internetinės technologijos, skriptinis programavimas
Elektroninis paštas: j.liutvinaviciene@eif.viko.lt
Konsultavimo vieta: 208 kab.

Ramunė Mikonienė
Pareigos: lektorė
Dėstomi dalykai: IT tarnybų valdymas ir IT teisė, teisė
Elektroninis paštas: r.mikoniene@eif.viko.lt

Alma Morkūnienė
Pareigos: lektorė
Dėstomi dalykai: inžinerinė ir kompiuterinė grafika, kompiuterinės projektavimo priemonės, kompiuterinių projektavimo priemonių praktika
Elektroninis paštas: a.morkuniene@eif.viko.lt
Konsultavimo vieta: 208 kab.

Orūnė Raudonė
Pareigos: lektorė
Dėstomi dalykai: dizaino grafika, Inžinerinė ir kompiuterinė grafika, kompiuterinė grafika
Elektroninis paštas: o.raudone@eif.viko.lt
Konsultavimo vieta: 208 kab.

Airina Savickaitė
Pareigos: lektorė
Dėstomi dalykai: hipertekstinės sistemos ir internetinės technologijos, interaktyvių interneto svetainių kūrimas, interneto puslapių kūrimas, internetinės technologijos, interneto svetainių projektavimas ir kūrimas, programavimas Cocoa aplinkoje
Elektroninis paštas: a.savickaite@eif.viko.lt
Konsultavimo vieta: 208 kab.

Dr.Loreta Savulionienė
Pareigos: docentė
Dėstomi dalykai: skaičiavimo ir optimizavimo metodai, profesinė praktika, baigiamoji praktika
Elektroninis paštas: l.savulioniene@eif.viko.lt
Konsultavimo vieta: 216 kab.

Dainius Savulionis
Pareigos: lektorius
Dėstomi dalykai: atviroji programinė įranga, duomenų bazės, duomenų bazių serverių administravimas, duomenų tyryba, intelektika
Elektroninis paštas: d.savulionis@eif.viko.lt
Konsultavimo vieta: 208 kab.

Dr.Inga Tumasonienė
Pareigos: docentė
Dėstomi dalykai: algoritmai ir duomenų struktūros, struktūrinis programavimas, struktūrinio programavimo praktika
Elektroninis paštas: i.tumasoniene@eif.viko.lt

Dr.Romanas Tumasonis
Pareigos: docentas
Dėstomi dalykai: operacinės sistemos, profesinė praktika, baigiamoji praktika
Elektroninis paštas: r.tumasonis@eif.viko.lt
Konsultavimo vieta: 214 kab.

Jūratė Vaičiulytė
Pareigos: asistentė
Dėstomi dalykai: duomenų bazės ir sistemos, programų sistemų inžinerija, programinio kodo konstravimas, interneto svetainių kliento dalies kūrimas
Elektroninis paštas: j.vaiciulyte@eif.viko.lt
Konsultavimo vieta: 208 kab.

Justinas Zailskas
Pareigos: asistentas
Dėstomi dalykai: antra technologijų praktika, duomenų bazės, duomenų bazių praktika, duomenų bazių valdymo sistemos, objektinio programavimo praktika, objektinis programavimas, programinio kodo versijų valdymas, programinio kodo konstravimas, programų priežiūra ir tobulinimas
Elektroninis paštas: j.zailskas@eif.viko.lt
Konsultavimo vieta: 208 kab.

Irina Mertvecova
Pareigos: administratorė
Elektroninis paštas: i.mertvecova@eif.viko.lt
Konsultavimo vieta: 208 kab.

2012-2014 metų mokslinė veikla (moksliniai straipsniai)

 • Chudzij Loreta, Treigys, Povilas. Saityno paslaugomis grindžiamas duomenų analizės įrankis. Mokslo taikomųjų tyrimų įtaka šiuolaikinių studijų kokybei: 6-osios respublikinės mokslinės-praktinės konferencijos mokslinių straipsnių rinkinys. 2014, ISSN 2029-2279 p. 23-31.
 • Mindaugas Liogys, Antanas Žilinskas. On Multi-Objective Optimization Heuristics for Nurse Rostering Problem. Baltic Journal of Modern Computing (2). 2014, ISSN 2255-8950 (online).
 • Loreta Savulionienė, Leonidas Sakalauskas. Stochastic Frequent Set Search Algorithm for Association Rules Discovery. Information Technology and Control. 2014, ISSN 1392-124X
 • Rimtautas Gaivenis. Daugiasluoksnių magnetoplazminių rezonatorių puslaidininkių nehomogeniškumo ir topologijos paklaidų analizė. Mokslo taikomųjų tyrimų įtaka šiuolaikinių studijų kokybei. VI respublikinės mokslinės-praktinės konferencijos mokslinių straipsnių rinkinys. ISSN 2029-2279 – Vilniaus kolegija, 2013, P. 37-40.
 • Kęstutis Tautvydas, Treigys Povilas, Marcinkevičius, Virginijus. Saityno paslaugų SOAP ir ODATA protokolų tyrimas. Mokslo taikomųjų tyrimų įtaka šiuolaikinių studijų kokybei: 6-osios respublikinės mokslinės-praktinės konferencijos mokslinių straipsnių rinkinys, 2013, ISSN 2029-2279 p. 103-107
 • Loreta Savulionienė. Stochastinis modifikuotas dažnų posekių paieškos algoritmas. VI respublikinės mokslinės – praktinės konferencijos mokslinių straipsnių rinkinys. 2013 ISSN 2029-2279, p. 80-91.
 • Loreta Savulionienė, Leonidas Sakalauskas. Modifikuoto stochastinio dažnų posekių paieškos algoritmo tikimybinės charakteristikos. XVI Kompiuterininkų konferencijos mokslo darbai. 2013, ISBN 978-9986-34-293-9, p. 75-87.
 • Loreta Savulionienė, Leonidas Sakalauskas. Modified Stochastic Algorithm for Mining Frequent Subsequences. Information and Software Technologies, Vol. 403, ISBN 978-3-642-41946-1, p. 222-235.
 • Buteikienė, Dovilė, Paunksnis, Alvydas, Barzdžiukas, Valerijus, Bernatavičienė, Jolita, Marcinkevičius, Virginijus, Treigys Povilas. Assessment of the optic nerve disc and excavation parameters of interactive and automated parameterization methods. Informatica / Matematikos ir informatikos institutas. 2012, Vol. 23, no. 3. ISSN 0868-4952 p. 335-355.
 • Mindaugas Liogys. Comparison of Shift Sequence Based and Simulated Annealing Methods for Highly Constrained Medical Staff Rostering Problems. Innovative Infotechnologies for Science, Business and Education. 2012 ISSN 2029-1035 p. 3-6.
 • Mindaugas Liogys, Antanas Žilinskas. A Variable Neighbourhood Search Enhancement for the Shift Sequence Based Method of the Personnel Scheduling in Hospitals. Communications in Computer and Information Science (319), Springer, 2012, ISSN 1865-0929 p. 151-162.

Dalyvavimas projektuose (2012-2014 metai)

 • Mokymasis visą gyvenimą programos (LLP) Erasmus paprogramės intensyvus projektas „Deploying IT Infrastructure Solutions“ IP DITS 2014. Dalyviai: Dainius Savulionis, Mindaugas Liogys, programų sistemų studijų programos studentai.
 • Mokymasis visą gyvenimą programos (LLP) Erasmus paprogramės intensyvus projektas „Programming Mobile Applications for Android System“ IP PROMAND 2013-2014. Dalyviai: Andrejus Belovas, Ramūnas Romančikas, išmaniųjų įrenginių technologijų, programų sistemų studijų programų studentai.
 • Mokymasis visą gyvenimą programos (LLP) Erasmus paprogramės intensyvus projektas „Data Science for Business and Government“ IP DASBUG 2014. Dalyviai: Povilas Treigys, Ramūnas Romančikas, elektronikos ir informatikos fakulteto studentai.
 • Mokymasis visą gyvenimą programos (LLP) Erasmus paprogramės intensyvus projektas „Deploying IT Infrastructure Solutions“ IP DITS 2013. Dalyviai: Dainius Savulionis, Mindaugas Liogys, programų sistemų studijų programos studentai.

Atnaujinta 15-11-25