Programinės įrangos testavimas

Valstybinis kodas: 5701BX004
Vieta: Elektronikos ir informatikos fakultetas
Studijų krypties grupė: Informatikos mokslai
Studijų kryptis: Programų sistemos
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: Testuotojas
Studijų forma ir trukmė: Nuolatinė, 2 metai
Studijų apimtis kreditais: 120 (trumposios studijos)

Studijų planas įstojusiems 2023 m.

Profesinės veiklos galimybės
Absolventai galės dirbti programinės įrangos testuotojais.

Studijų programos rezultatai
Numatoma, kad programos absolventas gebės:

 • paaiškinti pagrindinius faktus, sąvokas, teorijas ir matematinius metodus, susijusius su kompiuterių veikimu, kompiuterių technine ir programine įranga, jos savybėmis ir praktinio panaudojimo galimybėmis, kompiuterių komunikacija;
 • taikyti studijų žinias, kuriant sprendinius konkrečioms testavimo problemoms spręsti;
 • paaiškinti algoritmų sudarymo principus, techninių ir funkcinių reikalavimų specifikavimą, programavimo kalbų struktūras ir technologijas, žmogaus ir kompiuterio sąveikos principus ir tipinius programinės įrangos gyvavimo ciklo etapus;
 • paaiškinti testavimo procesą, jo valdymą ir dokumentavimą;
 • laikytis etikos normų ir reglamentuojančių teisinių reikalavimų, tokių kaip duomenų apsauga, intelektinės nuosavybės teisė, darbo sauga ir kitų;
 • rinkti ir panaudoti duomenis testavimo problemoms spręsti;
 • taikyti testavimo ir dokumentavimo aplinkas bei priemones tipinių taikomųjų programų sistemų projektuose;
 • pasirinkti tinkamas testavimo ir priežiūros priemones;
 • programuoti automatinius testus;
 • parengti atliktų darbų dokumentaciją;
 • bendrauti su specialistais ir klientais sprendžiant profesinės veiklos problemas;
 • dirbti individualiai ir komandoje, laikantis profesinio, etinio elgesio ir socialinės atsakomybės principų ir taisyklių;
 • savarankiškai mokytis, siekiant nuolatinio asmeninio ir profesinio tobulėjimo;
 • savarankiškai ir atsakingai dirbti, planuojant ir organizuojant savo veiklą, prisiimant atsakomybę už savo veiklos rezultatus.