Metodiniai nurodymai

Rašto darbų bendrieji reikalavimai (18-09-28)

Informacijos sistemų ir Elektroninio verslo technologijų studijų programų rašto darbų bendrieji reikalavimai (17-08-28)

Informacijos sistemų ir Elektroninio verslo technologijų studijų programų praktikų ataskaitų rengimo tvarka (17-08-28)

Profesinės ir baigiamosios praktikų organizavimo bei vedimo telekomunikacijų specialybės studentams metodiniai nurodymai (Studijų programa: Telekomunikacijos)

Profesinės ir baigiamosios praktikų atlikimo ir ataskaitų rengimo metodiniai nurodymai (Studijų programa: Kompiuterių sistemos)

Programų sistemų ir Išmaniųjų įrenginių technologijų programų profesinės praktikos metodiniai nurodymai

Programų sistemų ir Išmaniųjų įrenginių technologijų programų baigiamosios praktikos metodiniai nurodymai

Software Engineering Professional Practice Guidelines

Software Engineering Final Practice Guidelines

Elektronikos inžinerijos studijų programos baigiamųjų projektų rengimo, įforminimo ir gynimo metodiniai nurodymai (atnaujinta 18-11-30)

Profesinių ir baigiamųjų praktikų organizavimo ir vedimo tvarka (atnaujinta 16-12-02)

Informacijos sistemų studijų programos baigiamųjų darbų metodiniai nurodymai (atnaujinta 18-10-30)

Baigiamųjų projektų rengimo metodiniai nurodymai Kompiuterių sistemų ir Telekomunikacijų studijų programų diplomantams (atnaujinta 16-09-22)

Elektroninio verslo technologijų studijų programos baigiamųjų projektų metodiniai nurodymai (atnaujinta 18-10-30)

Programų sistemos studijų programos baigiamųjų darbų metodiniai nurodymai (atnaujinta 17-11-20)

Išmaniųjų įrenginių technologijos studijų programos baigiamųjų darbų metodiniai nurodymai