Metodiniai nurodymai

Visos studijų programos
Bendrieji studijų rašto darbų reikalavimai (21-09-01)
Elektronikos ir informatikos fakulteto studentų praktikų organizavimo tvarkos aprašas (22-02-01)


Elektronikos inžinerijos studijų programos baigiamųjų projektų rengimo, įforminimo ir gynimo metodiniai nurodymai (atnaujinta 21-11-08)


Informacijos sistemų studijų programos praktikų metodiniai nurodymai (20-04-17)
Informacijos sistemų studijų programos  baigiamųjų darbų metodiniai nurodymai (21-11-04)


Kompiuterių sistemų studijų programos baigiamųjų projektų rengimo, įforminimo ir gynimo metodiniai nurodymai (atnaujinta 21-11-08)


Programų sistemų studijų programos profesinės praktikos metodiniai nurodymai (20-04-17)
Programų sistemų studijų programos baigiamosios praktikos metodiniai nurodymai (20-09-08)
Programų sistemos studijų programos baigiamųjų darbų metodiniai nurodymai (atnaujinta 20-10-28)
Software Engineering Professional Practice Guidelines
Software Engineering Final Practice Guidelines
Software Engineering Final Project Development Methodical Instructions (28/10/20)


Profesinės ir baigiamosios praktikų organizavimo bei vedimo telekomunikacijų specialybės studentams metodiniai nurodymai (Studijų programa: Telekomunikacijos)
Baigiamųjų projektų rengimo metodiniai nurodymai Kompiuterių sistemų ir Telekomunikacijų studijų programų diplomantams (atnaujinta 16-09-22)