Naujos knygos, elektroninės laikmenos, prenumeruojami leidiniai

2018 metais prenumeruojami leidiniai

2018 metais EIF biblioteka prenumeruoja PC World elektroninę versiją
2018 metais EIF biblioteka prenumeruoja žinyno Teisės aktų žinios elektroninę versiją
2018 metais EIF biblioteka prenumeruoja Verslo žinios elektroninę versiją
2018 metais EIF biblioteka turi prieigą prie elektroninio leidinio Mokesčių žinios
Prisijungimų duomenys nurodyti Moodle aplinkoje Bibliotekos skiltyje.

2017 metais gautos knygos

Knygos, gautos 2018 m. vasario – kovo mėn.
Knygos, gautos 2018 m. spalio mėn.