Studijų planas

Nuolatinių studijų planas
(įstojusiems 2023 m.)

1 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Profesinė anglų kalba 3 P
Taikomoji matematika 3 E
Komunikavimo pagrindai 3 P
Testavimo įvadas 6 P
Struktūrinis programavimas ir algoritmai 3 E
Duomenų bazės 6 E
Operacinės sistemos 3 E
Programų inžinerija 3 P
2 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Objektinis programavimas 6 E
Žiniatinklio programų testavimas 4 E
Profesinė praktika 1 20 P
3 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Kompiuterių tinklai 3 E
Automatinis testavimas 6 E
Nefunkcinis testavimas 6 E
Sistemų palaikymas ir priežiūra (DevOps) 3 E
Projektų rengimas ir valdymas 3 P
Testavimo praktika 3 P
Laisvai pasirenkamas dalykas** Kreditų skaičius Vertinimas*
Laisvai pasirenkamas dalykas 1 3 P
Laisvai pasirenkamas dalykas 2 3 P
4 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Profesinė praktika 2 20 P
Taikomasis projektas 10 P

Vertinimas*:
E – egzaminas;
P – projektas.

** Laisvai pasirenkamą dalyką studentai renkasi iš siūlomų laisvai pasirenkamų dalykų sąrašo.